Category: 玄學

玄學

風水有關係:謝沅瑾老師,店面風水 2012/09/23 筆記

玄學

風水有關係:謝沅瑾老師,進門見灶、進門見膳、神桌方位 2016/04/23 筆記

玄學

[陽宅風水] 文公尺使用方法教學(魯班尺、丁蘭尺、門公尺)

玄學

風水有關係:謝沅瑾老師,橫樑壓灶、穿堂風、穿心煞 2016/04/16 筆記

玄學

風水有關係:謝沅瑾老師,凹風煞、巷沖、蜈蚣煞 2016/04/02 筆記

玄學

風水有關係:謝沅瑾老師,家中雜物堆積如山 2016/05/29 筆記

玄學

風水有關係:謝沅瑾老師,屋前電線桿、門切床、門沖灶、水火正沖 2015/04/05 筆記

玄學, 開箱

[開箱] 馗佑自然型玫瑰鹽燈,居家辦公開運擺飾

玄學

風水有關係:謝沅瑾老師,植物、拱門、回風煞、哭字門 2015/03/28 筆記